På grund av prishöjningar i produktionsledet gäller följande:

Från och med
den 1 juli 2013 kostar en 90-minuters
(minst)

Hjeronymus grundbehandling 695 kronor.

HELSINGFORS | KÖPENHAMN | OSLO | STOCKHOLM | TALLINN | MALAGA