Med tanke på följande nya rekommendationer har Hjeronymus varit en föregångare med sin unika djuprengörande behandling sedan sin drygt 70-åriga tillvaro och ligger nu om möjligt än mer helt rätt i tiden!

Akne – nya
rekommendationer för behandling
(kort sammanfattning läs mer på www.läkemedelsverket.se)

Lokalbehandling
är grundläggande behandling, antibiotikabehandling vid akne bör begränsas
och
isotretinoin (Roaccutan) kan övervägas i allvarliga fall. Detta enligt de nya
behandlingsrekommendationerna för akne.

Mot
bakgrund av det ökande problemet med antibiotikaresistens har Läkemedelsverket
tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utarbeta
behandlingsrekommendationer för ett antal tillstånd som i öppen vård behandlas
med antibiotika. Uppdraget utgör en del av regeringens
patientsäkerhetssatsning.

Lokal
behandling med krämer, salvor eller etc på hela det akneangripna hudområdet är
grunden för all aknebehandling. När aknen har förbättrats bör lokalbehandlingen
fortsätta under en tid för att minska risken för återfall.

……………..En oerhörd skillnad på före och efter bara 1 behandling!……………..

Vår snart 32 åriga erfarenhet av hudvårds och hudterapeutarbetet samt (min egen 45-åriga erfarenhet av Hjeronymussystemet) är att en hel del av dem som kommer till vår klinik redan har testat ovanstående, med i merparten otillfredsställande resultat. Kanske har de märkt en viss förbättring under tablettkurens gång bara för att sedan hamna i samma nedslående situation igen eller som de flesta säger, inte märkt någon skillnad alls.

Om man går på Hjeronymusmetodens hudbehandlingar så behöver man inte oroa sig över någon negativ påverkan på hudens och kroppens system och dess bakterieflora. Våra behandlingar har en positiv inverkan på alla hudtyper och naturligtvis syns förbättringen i synnerhet på aknehud. För att nå maximal framgång med konceptet så gäller det förstås att som i allt annat vara regelbunden och konsekvent.

Välkommen att boka tid!

Hjeronymus-Kliniken Tel.031-51 50 13 eller 0737-707531

—–Din egen Hjeronymusklinik & butik där du och din hud står i centrum——

CENTRALA GÖTEBORG—-CENTRALA HISINGEN—-CENTRALA KVILLESTADEN