Följande oroväckande uppgifter är det bra att ta in och lägga på minnet även om man helst skulle vilja slippa. Ta hand om och vårda din hud i tid!

Samhällskostnaderna för hudcancer beräknas årligen uppgå
till 1,58 miljarder kronor. Det är en ökning med 331 miljoner kronor (27
procent) jämfört med 2005.
Det visar en ny rapport som är framtagen av forskare
på Linköpings universitet, på initiativ av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Allt fler drabbas av hudcancer och antalet personer som dör i den allvarligaste formen, malignt melanom, ökar för varje år. Idag är det fler människor som dör i hudcancer än i trafiken.

– Det är en allvarlig utveckling och en trend som måste brytas. Vi vet att ju tidigare i livet – och desto oftare – man bränner sig, desto högre risk att senare i livet drabbas av hudcancer. För att åstadkomma ett trendbrott måste barn och ungdomar tidigt lära sig sunda solvanor. Det måste också bli en vana för alla att kolla sina hudfläckar så att fler fall av hudcancer kan upptäckas i ett tidigt skede, säger Roshan Tofighi, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

För att läsa och lära mer om dessa livsviktiga fakta, klicka här:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Aktuellt/Nyheter/Samhallets-kostnader-for-hudcancer-okar/