Vi arbetar inte med nedan nämnda behandlingsmetoder utan satsar på regelbundna och kontinuerliga hudvårdande insatser till skillnad från radikala punktinsatser. Trots det är det ändå viktigt för konsument och som professionell utövare av hudterapeutyrket att veta vad som gäller, och vilka krav på certifieringar som krävs för estetiska injektioner i Sverige.

Info från SHR: Injektioner-fillers och Botox. Nu har det kommit en certifiering för dem som utför injiceringar. De som kan certifieras ska vara legitimerade dvs sjuksköterska eller läkare.

Läs mer här: http://skonhetsradet.snowfire1.com/#


—————–HJERONYMUSKLINIKEN I CENTRALA GÖTEBORG—————–**************Personligt medlemskap i SHR – Din trygghet som kund***********