Som vi tidigare nämnt så arbetar vi inte med nedan nämnda behandlingsmetoder utan satsar på regelbundna och kontinuerliga hudvårdande insatser till skillnad från radikala punktinsatser. Trots det är det ändå viktigt för konsument och som professionell utövare av hudterapeutyrket att veta vad som gäller, och vilka krav på certifieringar som krävs för estetiska behandlingar i Sverige.

Här är mer info för hugade spekulanter, fast vi inte ägnar oss åt sådana behandlingar…

SHR finns med i regeringens utredning om estetiska behandlingar. Denna skall vara klar i november 2015. Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/239377